Avís Legal

En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades: l'empresa titular de domini web www.absislegal.com d'ara endavant, "ABSIS LEGAL”, amb domicili a aquest efecte en C MUNTANER 379 ENTLO 1, 08021, BARCELONA amb número de C.I.F. B63186308 amb telèfon 935 319 100.

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per a poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s'exposen a continuació:

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de “L'Empresa”. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús del portal.

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús del portal, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes al portal per qualsevol mal, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.
Carrer de Muntaner, 379, entlo 1ª, 08021 Barcelona - 935319100
Copyright © 2019 Absis Legal.  Tots els drets reservats
Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies
Absis Legal Abogados Barcelona