Civil i processal

El dret Civil és el centre nuclear del Dret. En qualsevol plantejament jurídic dels nostres clients el Dret Civil és d’aplicació directa o, si més no,  indirecta.

D’altra banda, en la defensa dels nostres drets, més tard o més d’hora, cal contemplar la intervenció dels tribunals. Les nostres actuacions en aquest àmbit contemplen:

Interposició de demandes o defensa respecte les demandes interposades als nostres clients.
Seguiments del procés fins la resolució final i, en el seu cas, execució .
Negociacions i transaccions extrajudicials.
Intervenció en procediments arbitrals.
Responsabilitat civil (empresarial, mig ambiental, mèdica, productes, maquinària defectuosa , professional i sinistres)
Procediments en matèria de família i successions
Procediments sobre arrendaments
Procediments derivats de la Llei de Propietat Horitzontal
Procediments de jurisdicció voluntària
Despatx d´advocats Barcelona
El nostre assessorament és
directe, ràpid i personalitzat


L'excel·lència
Confiança
Persistència
Independència
Seguretat
Carrer de Muntaner, 379, entlo 1ª, 08021 Barcelona - 935319100
Copyright © 2019 Absis Legal.  Tots els drets reservats
Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies
Absis Legal Abogados Barcelona